A A A
NEWSLETTER
Chcesz zrezygnować z newslettera? Kliknij tutaj
Powrót

NAWIGACJA

PODSTAWOWE DANE

Podstawowe dane o projekcie

Numer projektu: RPKP.04.01.00-04-002/13
Wartość całkowita projektu: 9.170.953,13 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6.788.674,24  zł
Budżet państwa: 2.262.891,42 zł
Termin realizacji – marzec 2013 – marzec 2015
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa
4- Rozwój Infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.1 - Rozwój
infrastruktury ICT, na podstawie Porozumienia nr WP-II-W.433.4.1.2014 o dofinansowanie Projektu z dnia 12 marca 2014 roku

Celem ogólnym projektu  jest zwiększenie sprawności i efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatyki.