A A A
NEWSLETTER
Chcesz zrezygnować z newslettera? Kliknij tutaj
Powrót

NAWIGACJA

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest „Unowocześnienie stanu infrastruktury ICT oraz wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i narzędzi zarządzania siecią”.
Cele szczegółowe:
1. Wdrożenie kompleksowych rozwiązań w ramach funkcjonującej w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim infrastruktury sieciowej pozwalającej na właściwą obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego
2. Wyposażenie sieci w infrastrukturę sprzętową zapewniającą bezpieczeństwo i sprawność połączeń oraz możliwość zarządzania
3. Właściwe realizowanie zadań ustawowych i statutowych poprzez wyeliminowanie ograniczeń, nieefektywności oraz zawyżonych kosztów obsługi urzędu w zakresie teleinformatyki
4. Zastosowanie technologii mającej na celu wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych  umożliwiających wzrost sprawności zarządzania siecią


Długofalowe cele projektu, którego głównym przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury sieciowej w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim stanowią:
• poprawa efektywności jednostek administracji publicznej,
• poprawa dostępności usług publicznych,
• stworzenie bazy dla rozwoju e-usług i wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w administracji publicznej,
• ułatwienie dostępu do komunikacji elektronicznej,
• podniesienie stopnia bezpieczeństwa publicznego;

Spodziewane efekty projektu związane są z wdrażaniem w administracji publicznej coraz większej ilości usług e-administracji, co będzie miało wpływ na sprawność działania administracji oraz stopień wykorzystania wdrożonych e-usług przez społeczeństwo w wymiarze regionalnym. Unowocześnienie infrastruktury ICT w K-PUW oraz wdrożone dzięki temu działania, spowodują, że nastąpi rozwój informatyczny jednostki publicznej oraz znaczny wzrost jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu, a także jakości pracy osób zatrudnionych w K-PUW.